Skeikampen Skiarena blir en topp moderne trenings- og konkurransearena til bruk for lokale, nasjonale og internasjonale langrenns- og skiskytterutøvere i alle aldersklasser.
Med en standard som tilfredsstiller alle nasjonale og internasjonale krav vil skiarenaen tilføre idretten i Gausdal et løft, samtidig som den vil vitalisere Skei og Skeikampen
som en ski- og treningsdestinasjon både sommer og vinter.

Skeikampen Skiarena skal gi

  • Økt rekruttering til langrenn og skiskyting
  • Økt aktivitet hos aktive utøvere i området samt tilreisende
  • Økt aktivitet blant tilreisende og fastboende barnefamilier og turskiløpere.
  • Tryggere treningsforhold på sommerstid ved at utøverne kan benytte seg av asfalterte rulleskiløyper i barmarksesongen, i stedet for som nå å ferdes på veier delvis uten fortau.

Skeikampen Skiarena
Følg oss på facebook også!

Skiarena